When I was a kid I firmly believed that money grows on trees. Until one day my brother decided to grow the Money tree. He chose the best planting area around our house, dug a hole, planted few hundred rubles, watered the soil and waited patiently.

The Money tree never grew, but the hope of growing things on trees never faded away.

***

Bērnībā es ļoti ticēju, ka nauda aug kokos. Līdz vienu dienu mans jaunākais brālis izdomāja izaudzēt Naudas koku. Kādā karstā vasaras dienā, piemājas pagalmā, viņš atrada labi apēnotu zemes pleķīti, izraka bedri, iestādīja pāris simtus rubļu, aplaistīja zemi un pacietīgi gaidīja, kad sāks dīgt.

Naudas koks tā arī neizauga, taču cerība kādreiz izaudzēt ko foršu kokos nekur nepazuda.

###