Wikipedia tells us that “Technology is the making, usage, and knowledge of tools, machines, techniques, crafts, systems or methods of organization in order to solve a problem or perform a specific function. Technologies significantly affect human as well as other animal species’ ability to control and adapt to their natural environments.”

I’m not too sure if it was the lighting, dangling neon wires or quirky elephant carrying the laptop, but one is for sure, Harrods window displays are redefining technology. More tech miracles to come.

***

Vikipēdija raksta, ka “Tehnoloģijas ir dažādu priekšmetu, mašinērijas, tehniku,  amatniecības, sistēmu vai organizācijas veidu apzināšana, ražošana, patērēšana vai lietošana ar mērķi atrisināt problēmu vai izpildīt noteiktu funkciju. Tehnoloģijas būtiski ietekmē cilvēku un citu dzīvo organismu spēju kontrolēt un pielāgoties dabiskajai videi.”

Es nezinu, vai tas bija apgaismojums, neona krāsas vadi, kuri nokarājās no griestiem, vai neparastais zilonis, kurš uz muguras nesa portatīvo datoru, bet viens man tapa skaidrs – Harrods skatlogi pārdefinē vārda ‘tehnoloģijas’ nozīmi. Šis ir vien pirmais ieskats, atrādīšu vēl dažus tehno brīnumus.

Advertisements