Lai gan Sengrieķi pārmērīgi aizrāvās ar dzīrēm un dažādu dievu pielūgšanu, brīdī, kad viņi nosauca Venēru par Skaistuma un Plaukstošās Dabas dievieti, viņi noteikti zināja ko darīja.

Sastingušā skaistumā, Harrods skatlogos ir rindiņā sastājies vesels dievu panteons, nepielūdzami stingri atgādinot par mītisko dievu varenību. Un pareizi vien ir, skatlogi tiešām ir uzplaukuši dievišķi skaisti.