Uz kartona karkasa attēlotie Šveices Alpu un pilsētu skati, digitālās projekcijas, kuras rāda ceļu nomaldījušām kalnu kazām, piknika instalācijas un nūjotāju ekipējums liek no prieka jodelēt pat visizsmalcinātākajiem Harrods apmeklētājiem.

Bet šokolādes zaķis tā arī palika neizpakots.